Складання плану до дипломних та магістерських робіт для вишів Польщі

Вартість складання плану польською мовою до дипломних і магістерських робіт у польські виші - 500 грн. Термін виконання - 3-4 дні. Надалі вартість складання плану повністю компенсується, якщо Ви замовляєте не тільки план, а й дипломну роботу

Вартість термінового складання плану до дипломних і магістерських робіт у польські виші польською мовою - 900 грн. Термін виконання - 1 доба. Надалі вартість складання плану повністю компенсується, якщо Ви замовляєте не тільки план, а й дипломну роботу

При складанні плану ми враховуємо всі побажання - ваші, наукового керівника (промоутера), вимоги методичних вказівок (якщо ви їх надаєте). Будь ласка, повідомляйте всі свої побажання заздалегідь.

Чому ми беремо гроші за складання плану? Скласти хороший план, за яким потім можна без проблем написати гарну роботу потребує часу. Якщо план зробити нашвидкоруч, без урахування вимог вишу та побажань замовника, не ознайомившись зі специфікою теми, наявними джерелами і можливими прикладами, на яких буде грунтуватися аналітична частина роботи - потім може виявитися, що написати роботу за цим планом буде не тільки непросто, а часто навіть і неможливо. Ще гірше, коли план складають за допомогою штучного інтелекту. Найчастіші недоліки такого плану: пункти плану повторюються (різними словами); багато того, що слід обов'язково висвітлити за певною темою у такому плані взаалі немає; план створений без вивчення важливого питання - а чи можна за кожним його пунктом щось написати, більше за півсторінки; дуже слабкі практичні розділи плану, а часто їх взагалі немає.

Зауважте, що у нас вартість плану надалі повністю компенсується, якщо Ви замовляєте не тільки план, а й дипломну роботу. І в такому разі його вартість в кінцевому випадку становитиме 0 грн.

Замовити


Як скласти план дипломної роботи власноруч:

1. Уважно прочитайте вимоги методичних вказівок. Зверніть особливу увагу на вимоги до кількості розділів та підпунктів, до загального обсягу роботи.

2. Ознайомтеся з науковою літературою (монографії, публікації і т. д.) за темою дипломної роботи.

3. Спираючись на вимоги методичних вказівок і на наявний матеріал, попередньо прикиньте, про що будете писати в кожному розділі і як матеріал розбити на пункти, скільки їх буде, яка приблизно буде їх назва. Візьміть до уваги, що кожен наступний пункт в плані має органічно продовжувати попередній, при цьому добре, щоб всі підпункти мали приблизно однаковий обсяг, щоб назви підпунктів не перетиналися між собою і щоб згодом було про що писати в кожному такому пункті. Для цього давайте не надто вузькі назви підпунктам, дивіться чи є під ці назви література й матеріал у достатній кількості.

4. Напишіть назви розділів та підпунктів з урахуванням викладеного вище. Кілька разів перечитайте, відредагуйте назви. Пам'ятайте, що план не просто потрібно пред'явити промоутеру, щоб відчепився. За складеним планом доведеться писати дипломну роботу. Якщо план складений добре - писати дипломну роботу буде легше і швидше. Якщо план складений погано - по ньому буде важко або навіть неможливо написати роботу і після витраченого часу на спроби щось написати, доведеться його, врешті-решт, змінювати.

5. Показуєте план промоутеру, коригуєте, погоджуєте. Після узгодження плану можна починати писати дипломну роботу.

6. Деякі студенти економічних спеціальностей, якщо цього вимагає тема, додатково підбирають підприємство (організацію, банк, страхову компанію і т.д.), на прикладі якої буде виконуватися робота, і вказують її в плані. Обирати потрібно таке підприємство, за яким є або може бути отримана необхідна для роботи інформація. При цьому профіль діяльності підприємства (організації) має підходити до теми дипломної роботи.

Кажучи про роботу над планом, слід відразу ж зазначити, що досить поширеною помилкою студента є його складання за принципом "тому що потрібен" або "тому що вимагають погодити до певного терміну". Такий підхід є неправильним. Для того, щоб скласти більш-менш реальний план слід вивчити джерела по темі дослідження, оцінити свої власні можливості і здібності.

Іншою поширеною помилкою дипломника є зайва деталізація плану, включення в нього занадто "вузьких" за змістом підпунктів. У плані слід уникати занадто загальних фраз і назв, але й не слід сильно "звужувати" план, адже питання, винесене в назву пункту плану доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються занадто довгі назви, що займають більше трьох рядків на сторінці. Якщо дипломник не збирається сам працювати над дипломом (таке нерідко трапляється) і не має до того ж особливих знань і практичного досвіду, складання плану краще доручити тим, хто буде писати саму роботу. Завжди пам'ятайте, що невдалий план - джерело непотрібних проблем, зайвих трудовитрат і втраченого часу.